عشق ما حلماعشق ما حلما، تا این لحظه 5 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
ازدواج عاشقانه ماازدواج عاشقانه ما، تا این لحظه 11 سال و 2 ماه و 1 روز سن دارد
باباجونی باباجونی ، تا این لحظه 35 سال و 4 ماه و 7 روز سن دارد
مامانی مامانی ، تا این لحظه 31 سال و 10 ماه و 4 روز سن دارد

عشق ما؛حلما

برای اولین بار..‌..

وای وای وای الهی که مردم برات عزیز دلم امروز یه حس خاصی داشتم باورم نمیشد دختر من حلمای کوچولوم اینقد خانوم شده باشه که از طرف مهد کودک به اردو بره درسته که دو ساعت بیشتر نبود ولی خیلی اردوی خاطره انگیزی بود هم برای تو هم برای من امروز از طرف مهد بردنتون شهر بازی سرپوشیده سیاره شادی و حسابی بازی کرده بودین و بهتون خوش گذشته بود خداروشکر تعداد عکسایی که تو کانال مهد میزاشتن خیلی زیاد بود ولی فقط تو همین چند تا دونه عکس جوجه ی من بود که همینم غنیمته یه فیلمم هست که تو اونم هستی و حسابی بپر بپر میکنی و صدات کل اون محوطه رو برداشته دخترک ولوم بالای منی دیگه امروزم سالگرد ازدواج منو بابای...
1 آذر 1396
1