عشق ما؛حلما

1

روز اول مهد

سلام سلام صد تا سلام دخترکم تاج سرم نفسم امروز راهیه مهد شد خدا رو شکر فعلا که خیلی مشتاقه و خوشش میاد ایشالا ادامه دار باشه من در حال حاضر خانه دارم و تنعا دلیلم برای بردن مهد حلما این بود که بچم خیلی تنها بود و عیچ هم بازی نداشت امیدوارم کار درستی انجام داده باشم و پشیمون نشم اینم نقاشیای جوجه ی من دلم از الان برات تنگ شده ...
18 مهر 1396
1