عشق ما؛حلما

1

عکسهای 38 ماهگی ....

سلام دختر 38 ماهه من دردونه من 2 مهر موهای خوشگلتو مامان طاطا کوتاه کرد و کلهم قیافت عوض شد و مثل همیشع هین ماه میمونی  دخترکم سوره قدر رو هم یاد گرفتی و الان 9 تا سوره حفظی  10 تا از رنگهارو هم بلدی به اینگلیسی بگی افرین به دختر پر تلاشم ...
1 آبان 1395
1