عشق ما حلماعشق ما حلما، تا این لحظه 5 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
ازدواج عاشقانه ماازدواج عاشقانه ما، تا این لحظه 11 سال و 2 ماه و 1 روز سن دارد
باباجونی باباجونی ، تا این لحظه 35 سال و 4 ماه و 7 روز سن دارد
مامانی مامانی ، تا این لحظه 31 سال و 10 ماه و 4 روز سن دارد

عشق ما؛حلما

عکسهای 38 ماهگی ....

سلام دختر 38 ماهه من دردونه من 2 مهر موهای خوشگلتو مامان طاطا کوتاه کرد و کلهم قیافت عوض شد و مثل همیشع هین ماه میمونی  دخترکم سوره قدر رو هم یاد گرفتی و الان 9 تا سوره حفظی  10 تا از رنگهارو هم بلدی به اینگلیسی بگی افرین به دختر پر تلاشم ...
1 آبان 1395
1