عشق ما حلماعشق ما حلما، تا این لحظه 5 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
ازدواج عاشقانه ماازدواج عاشقانه ما، تا این لحظه 11 سال و 2 ماه و 1 روز سن دارد
باباجونی باباجونی ، تا این لحظه 35 سال و 4 ماه و 7 روز سن دارد
مامانی مامانی ، تا این لحظه 31 سال و 10 ماه و 4 روز سن دارد

عشق ما؛حلما

34 ماهگیه حلما دردونه......

سلاام بر دخترک زیبا عزیز دلم 34 ماهگیت مبارک نازنینم پنجمین سوره رو هم یاد گرفت (سوره فتح) افرین عشقم دخترم روز به روز شیرین زبونتر میشی و عین بلبل صبح تا شب ما رو مستفیض میکنه از بیانات گوهر بارش بیشتر با اسباب باریاش مشغوله و کمتر به من میچسبه و مستقلتر شده خداروشکر   ...
16 خرداد 1395
1