عشق ما حلماعشق ما حلما، تا این لحظه 5 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
ازدواج عاشقانه ماازدواج عاشقانه ما، تا این لحظه 11 سال و 2 ماه و 1 روز سن دارد
باباجونی باباجونی ، تا این لحظه 35 سال و 4 ماه و 7 روز سن دارد
مامانی مامانی ، تا این لحظه 31 سال و 10 ماه و 4 روز سن دارد

عشق ما؛حلما

بیست و پنجمین ماهگرد

                                                                               حلما و یه دوست نی نی وبلاگی                         و عکس های متفرقه                                                     &n...
22 شهريور 1394

بای بای می می .....

خداحافظ ای دوران شیرین شیردهی  خداحافظ ای نابترین  لحظات قشنگ مادر و فرزندی  چقد دلم برای اون روزها تنگ میشه هر وقت یادم میفته اشکم سرازیر میشه واسه من انگار خیلی سختتر بود انگار من به اون لحظات وابسته تر بودم تا دخملی  دقیقا 12 روزه که دخملیه نازو صبورم تو ترکه میگم تو ترک چون واقعا به شیر خوردن وابسته بودی روزها کم کمش 5-6 بار و شبها به طور متوسط 6-7 بارو واسه شیر خوردن بیدار میشدی این اواخر خیلی بدتر بود من اصلا حالا حالاها تصمیم نداشتم که تو رو از شیر بگیرم و همیشه میگفتم میخوام تا هر وقت دخترم درست داره شیر بخوره اما دوستام و اطرافیانم میگفتن اگه لازم بود خدا تو قران صراحتا نمیگفت تا دو سال و منم برای فرار از ا...
7 شهريور 1394
1