عشق ما حلماعشق ما حلما، تا این لحظه 5 سال و 5 ماه و 20 روز سن دارد
ازدواج عاشقانه ماازدواج عاشقانه ما، تا این لحظه 11 سال و 2 ماه و 1 روز سن دارد
باباجونی باباجونی ، تا این لحظه 35 سال و 4 ماه و 7 روز سن دارد
مامانی مامانی ، تا این لحظه 31 سال و 10 ماه و 4 روز سن دارد

عشق ما؛حلما

هشتمین مهمون مرواریدی.........

سلام جیجرم خوبی مامانی؟ الهی فدات شم هشتمین دندون کوچمولیه نازتم روز 5 ابان جوونه زد بی سرو صدا و اذیت خداروشکر دندون نیش بالا سمت چپ اینم 8 تا بوس به خاطر دراومدن هشتمین مرواریدت  راستی این روزا دخملی یه کار جدید یاد گرفته اونم فوت  کردنه تا یه فنجون چای رو میگیریم جلوی لبای کوچولوت زودی شروع میکنی به فوت کردن و خودت از این کارت خیلی خوشت میاد و هی فوت میکنیو ذوق میکنیو میخندی دیروز یه لیوان شربت البالو دستم بود گرفتم جلوی لبت که بخوری بعد شروع کردی به فوت کردن عسیییییییییییییسم فک کرده بودی چایی میخوای بخوری ...
9 آبان 1393
1